Wielkopolskie Forum Podatkowe 2024
29.02.2024 r.
Poznań, Concordia Design

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa zaprosić do udziału w Wielkopolskim Forum Podatkowym 2024, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. w Poznaniu w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3 (wejście „C” od strony ul. Zwierzynieckiej, sala Luna, poziom „0”).

Wielkopolskie Forum Podatkowe stanowi wspólną inicjatywę Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Patronat nad Forum objęła: Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Program Forum oraz szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa znajdują się powyżej w poszczególnych zakładkach.