Organizatorzy

Wielkopolskie Forum Podatkowe stanowi wspólną inicjatywę:

 • Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolski w Poznaniu
 • Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Kontakt:

 • Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolski w Poznaniu
  e-mail: sekretariat@skwp.poznan.pl, tel. 61/ 863 04 80
 • Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu
  e-mail: poznan@pibr.org.pl, tel. 61/ 661 11 77